مادر...

کارتپستال‌های روزمادر

زنان ؛ قبل از مادر شدن، پری  و بعد از مادر شدن؛ تبدیل به فرشته می شوند .

فرشته ی مهربان و فداکار روزت مبارک

/ 1 نظر / 33 بازدید
پریوش

وقتی صداتو رومادربلند می کنی یادی ازمعنای مادرکن وقتی واسه چیزی اصرارمی کنه وقتی دلواپسی ونگرانی توی چشماشه وقتی که انتظارمی کشدوچشم به راه توست یادی ازمعنای مادرکن اما نفست توسینه ات حبس میشه ازدلتنگی می خوای فریادبزنی وقتی می بینی واسه همیشه به جایی رفته که دیگه نمی تونه برگرده اونوقته که می دونی مادریعنی مادر