توبه ...

 

 

توبه از جرم وخطا،حال سحر می خواهد


خلوت نیمه ی شب اشک بصر می خواهد


وادی طور همین هیئت هر هفته ی ماست


دیدن نور خدا اهل نظر می خواهد


سختی گردنه ی عشق زمینت نزند


راه پر پیچ وخمش مرد سفر می خواهد

صرف این سینه زدن ها به مقامی نرسیم


محرم راز شدن دیده ی تر می خواهد


جهت بخشش هر سینه زنی حضرت حق


محشر از مادر سادات نظر می خواهد


عمل زینب کبری به همه ثابت کرد


سر شکستن ز غم دوست جگر می خواهد


سر عباس به نی پند ظریفی دارد


غیر خورشید،سماوات قمر می خواهد
/ 0 نظر / 30 بازدید