http://www.askdin.com/gallery/images/594/1_L_82f80bda-3961-431b-85a1-17ed21186ca4.jpg

 

 

 

پوپک جان

دلم گرفته

دلم عجیب گرفته

و هیچ چیز

نه این دقایق خوشبو که روی شاخه ی نارنج می شود خاموش

نه این صداقت حرفی

 که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست

نه هیچ چیز

مرا ازهجوم خالی اطراف نمی رهاند

و فکر می کنم

که این ترنم موزون حزن تا به ابد

شنیده خواهد شد ...

 

خواهر عزیزم پوپک جان ...

چه زود رفتی ... در تلاطم دلها و قلبهایی که با رفتنت شروع به تپیدن کرده و یاد و خاطرات گذشته را با تو نبش قبر کردند و باران اشک را از چشمهایشان جاری ساختند ... چگونه بگویم آهی که در دلم سنگینی کرده و یارای گفتن در من نیست جز اینکه دستی نامرئی قاب شیشه ای را باز کند تا بتوانم نفس بکشم تا بتوانم به آنسوی خیال گذری داشته باشم

آهی در سینه دارم که نه با بغض التیام بخشیده می شود نه با بیان کلمات ...

آری نه توانای اشک ریختن در من است نه یارای گفتن ... فقط میخواهم به گذشته گذشته های دور بروم و خاطرات و یادگاری های گذشته را در مسیر آسمان و باد نبش قبر کنم ...

یادت می آید ؟ یادت می آید آن روزهایی را که ساعت ها پای حرفهای دل من مینشستی و کودکانه به حرفهایم گوش میدادی ؟؟؟ یادت می آید که روزها و شب ها به امید اینکه چشم های درخشانت را که سویی برای دیدن نداشت را ببینم یا صدای دلنیشنت را بشنوم چشم هایم را ساعت ها بلکه روزها از آن قاب شیشه ای به بیرون دوخته تا با حضورت مرا به وجد آوری ...

 

پوپک عزیزم ... تحمل نبودنت و اینکه دیگر حضور سبزت در میان ما نیست سخت و دشوار است ... اما باور کن باور کن نمیدانستم نمیدانستم که دیگر حضور نداری ... نمیدانستم که دیگر نیستی ...

 

سلام دوستان عزیزم

امشب خبری بهم رسید که باز هم گذشته های خاک خورده طلوع کرد و دست به قلم شدم تا برای التیام قلب خودم حرفهای دلم رو از فراسوی ذهن و قلبم به رشته ی تحریر در بیاورم ...

گریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریه

خواهرم پوپک که خواهر واقعیم نبود اما هیچ فرقی با خواهرم نداشت و جای خواهر بزرگتری که همیشه آرزویش را داشتم برایم پر کرد از بین ما رفت ...

گریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریه

 

چه زود رفت ... بی آنکه به قولهایش وفا کند ... دلگیرم دلگیرم از همه کس ...

فقط میتونم از همینجا برای خانوادش و همه عزیزانش رویا خانم ، آقا رضا و پدر و مادرش آرزوی التیام بخش داشته باشم برای دلهای زخم خوردشان

برای شادی روح پوپک عزیز و برای التیام قلبهای زخمی عزیزانش فاتحه ای بخوانید ...

گریهگریهگریهگریهگریهگریه

 

روحت شاد پوپک مهربانم

http://www.hunn.ir/myweb/pic2/9166159329238174.jpgموضوع مطلب :