سلام فراوان بر یارانی که مارا فراموش نکرده اند و همچنان لطف بی کران بر بنده حقیر دارند واقعا متشکرم از لطفتون .

ببخشین که دیر آپ کردم . آخه یمدت کارم سنگین شد نتونستم نت بیام . دلم
براتون تنگ شده بود .

امیدوارم منو ببخشین بخصوص خانم قاسمی که با تأخیر خودم نگرانشون کردم واقعاً شرمندتون هستم . 

ولی بازم میگم برای منزلت کنونی بعضی از خانوم ها
واقعا متاسفم . آبجیه گلم چه چیزی باعث شده که فکر کنی وقتی عفت و آبروی
خودت رو دو دستی و با خلوص نیت به دوست پسرت تقدیم کنی دیگه مشکل ازدواجت
حل میشه . و با اون پسر ازدواج خواهی کرد . در صورتی که اون پسره آشغال فقط
به این فکر میکنه که چجوری مخ دختر بعدی رو بزنه .و تو دل سیاهش میگه دختر
خانوم زهی خیال باطل . چند روز پیش به یک آدم ندار  در حد توانم کمک کردم
که اون در عوض بهم گفت که  فاطمه زهرا نگهدار آبروت باشه . وای دیدم که این
دعاش از هزاران دعای مادی برای من باارزشتر هستش . پس منم این دعا و آرزو
رو برای شما دارم که خدا و فاطمه زهرا حافظ آبروی پاکتون باشه . الهی آمین .
 

در پناه حقموضوع مطلب :